L

Tillväxt och standarder

Studien "The Influence of Standards on the Nordic Economies" (Menon-Publication No 31/2018) som har genomförts i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island visar att standarder är starkt kopplade till BNP-tillväxt och produktivitet.
I studien deltog 1 179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder under perioden 1976-2014.


Enligt studien kan standardisering kopplas till 39 procent av arbetsproduktionstillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under de senaste decennierna.
73 procent anser att vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna det medför.
– 87 procent av respondenterna anser att standardisering är viktigt för framtida affärsplaner.
I Sverige är det tyvärr inte inom industrin som man tycker att standarder är viktigast, utan inom vård och omsorg, säger SIS vd Thomas Idermark.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-08-24 14:15:19

Aktuellt nummer