L

Industrin osynlig i årets valrörelse

Att förbättra villkoren för industrin i Sverige är en ickefråga i årets valrörelse. Foto: Dagmar Zitkova Att förbättra villkoren för industrin i Sverige är en ickefråga i årets valrörelse. Foto: Dagmar Zitkova

Trots att näringslivets välbefinnande och friktionsfria gång är en av grundförutsättningarna för att politikerna överhuvudtaget ska kunna uppfylla sina vallöften, så lyser näringslivsfrågorna med sin frånvaro i årets valrörelse. Framför allt är det industrin som har blivit osynlig. Hur är det möjligt? När näringslivets aktörer själva beskriver sina förutsättningar för överlevnad i framtiden, är det lätt hänt att man känner sig missmodig å deras vägnar.
Företagsvänlig regering
– Sverige behöver en företagsvänlig regering, det slår organisationen Svenskt Näringsliv fast med stora bokstäver på sin webbsida.
–Det är företagare som skapar jobb och välstånd i Sverige. Ändå är inte jobbskaparnas villkor högst upp på dagordningen. Det vill vi ändra på.

Från norr till söder är vårt land fullt av människor som inte vill någonting hellre än att uppfinna, skapa, förbättra, utveckla och anställa. Man skulle kunna tro att varje regering ser dessa människor som vårt lands viktigaste resurs – något att värna och vårda, skriver Svensk Näringsliv.
Även branschorganisationen inom verkstadsbranschen, Teknikföretagen, är på samma linje när de skriver vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att industrin ska må bra.
Sveriges export
– Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Bland medlemmarna finns globala företag som Ericsson, Scania, ÅF, ABB och Volvo men de flesta är betydligt mindre. Gemensamt är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens.
Vårt uppdrag är att främja medlemmarnas internationella konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Det vill säga att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Trots Sveriges relativa litenhet spelar vi tack vare tekniskt kunnande och innovationskraft en betydande roll på den internationella arenan. Uppgiften är att stärka företagens konkurrenskraft, oavsett om de är mindre lokala eller större globala företag.
Även Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är på samma linje.
– Globaliseringen innebär helt nya förutsättningar för en liten, öppen ekonomi som Sverige. Företag kan välja mellan många länder när de ska etablera sig. Samma sak gäller för individer när de planerar sin yrkesframtid. Avgörande för valen är ett lands attraktionskraft. En rad faktorer avgör denna. När individen bestämmer sig för att flytta är faktorer som boende- och livsmiljö, kultur och möjligheter till utbildning centrala. För entreprenören är också villkoren för företagande och infrastruktur viktiga.
Lokal fokus
Sammanfattningsvis, Sverige omges av en global värld. Hur mycket man än stänger dörren och bara pratar lokala angelägenheter och kommer med lokala svar på lokala frågor, blir man till slut överrumplad av omvärlden. Klimatförändringarna, exempelvis, bryr sig inte om landsgränser. Och ska man lyckas på världsmarknaden, räcker det inte med att bli världens bästa navelskådare. Att åstadkomma den oerhört eftertraktade integrationen blir så mycket lättare om det finns en uppsjö av effektiva arbetsplatser att integreras på.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-08-28 09:30:18

Aktuellt nummer