L

Styrsystem för Internet of things

Processkomponenter i Dingle har utvecklat integrerat system för industriell automatisering under namnet Opto 22.
Systemet är anpassat för ”Internet of things” (IoT). IoT- lösningar bygger idag vanligtvis på mjukvara och kommunikationsprotokoll som är bundna till en PC. Lösningarna är ofta dyra, komplexa, har restriktioner och kräver i många fall expertkunskap.


Opto 22 ska lösa dessa problem och möjliggöra för automationsingenjörer och utvecklare att vara oberoende av kringkomponenter och mjukvaror. Systemet bygger på traditionella styrsystem, men som är anpassade för det kommande IoT-behovet.
Processcomponenter

Automation E-mail:
Publicerad 2018-08-14 08:01:43

Aktuellt nummer