L

Centrifugalfläkt med inkapslad EC-motor

Ebm-papst har utvecklat en ny typ av centrifugalfläkt som löser problemet med fläktar i krävande miljöer, exempelvis i kommersiella kök eller produktionslokaler där fettångor och fukten i luftflödet kan skada motorer och elektronik. Ebm-papst centrifugalfläktar med EC-motorer kombinerar energieffektivitet med hög verkningsgrad och kort uppstartstid innan fläktarna når full effekt.


I den nya ec-motorn har elektroniken kapslats in och monterats på utsidan. Genom att såväl motor som elektronik placerats utanför det direkta luftflödet elimineras risken att de ska utsättas för fettångor och hinnor av fett och olja. Fläkten ger fördelar i ett storköks tilluftssystem.
Fläkten finns i storlekarna 400, 450 och 560 mm.
EMB-papst

Automation E-mail:
Publicerad 2018-07-17 09:49:56

Aktuellt nummer