L

Fuktreferensinstrument

Instrumentleverantören Caltech lanserar tredje generationens kylda speglar från Michell Instruments. De nya kylda speglarna är försedda med "dcc Plus", en automatisk funktion som mäter daggpunkt/rh, vilket tidigare krävde rengöring av spegeln med jämna mellanrum. Den nya funktionen innebär att spegeln spolar sig själv och tar bort föroreningar. Symbol i displayen visar när spegeln behöver rengöras.
En annan funktion som är viktig vid daggpunktsmätningar är Frost Assurance som undanröjer möjligheten att mäta fel då underkylt vatten förekommer ner till -30 grader C. Metoden driver ner spegeln till -35 daggpunktsgrader och säkerställer att frost bildas på spegeln. På så sätt undviker man att underkylt vatten förekommer på spegeln.
Caltech

Automation E-mail:
Publicerad 2018-07-02 13:12:09

Aktuellt nummer