Övervakar temperaturen i ugnar

 Foto: Bihl och Wiedemann Foto: Bihl och Wiedemann

Termokorsmodulen BWU 3271 övervakar två analoga temperatursignaler från termokors i exempelvis industriella ugnar och skickar värdena vidare till processtyrsystemet. Den temperaturbegränsare som stänger av ugnen när temperaturen överskrids, uppfyller säkerhetsnivåerna Sil 3 och PL E. BWU 3271 övervakar termokors av typen J, K, N, R och s samt signalerna 4–20 mA och 0–10 V. Modulen håller täthetsklass IP 20.
Bihl och Wiedemann

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-05-28 09:17:23