Ismannen Ötzi ligger nerbäddad på en våg

The Iceman's reconstruction by Alfons & Adrie Kennis© South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter The Iceman's reconstruction by Alfons & Adrie Kennis© South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter

Så bevaras en naturlig mumie från kopparåldern. Ötzi hittades 1991 av turister på äventyrsresa, ca 3 200 meter över havet. Sedan upptäckten har det 5 000 år gamla vittnet från kopparåldern varit föremål för intensiv forskning i mängder av projekt.
Under mer än 20 år har forskare från hela världen undersökt Ötzis naturliga mumifiering genom grundliga undersökningar av kroppen. Många intressanta fakta har framkommit. Tack var kol-14-metoden, en teknik för att åldersbestämma organiskt material, vet vi hur gammal mumien är. Ismannen levde någon gång mellan 3 350 och 3 100 f.v.t. Kopparåldern är en tidsperiod då koppar började användas i högre grad, vilket kom att ligga till grund för genomgripande sociala och vetenskapliga förändringar i Europa. Den kopparyxa som 45-årige Ötzi bar med sig ger en fingervisning om hans sociala status.


Viktkontroll i kylkammaren
Ett smart kylnings- och konserveringssystem med vägningsteknik från Mettler Toledo har varit en förutsättning för att vi ska kunna se det unika fyndet på ett museum idag, uppger Niels Olesen från Mettler Toledo.
Den 16 kg tunga mumien är placerad på ett Mettler Toledo-vågbord, som registrerar minsta viktförändring.
Konserveringssystem är en förutsättning för bevarandet. De första sju åren efter upptäckten förvarades Ötzi hos institutionen för anatomi vid universitet i Innsbruck, men sedan 1998 finns han i en specialbyggd kylkammare i South Tyrol Museum of Archaeology i Bolzano. Kammaren håller konstant -6 °C och 98 procent luftfuktighet, vilket är en exakt rekonstruktion av miljöförhållandena på fyndplatsen.
Systemet består av en kcc150-vågplattform ansluten till en Jaguar-terminal (ersattes av en ind780-terminal 2001) som registrerar data kontinuerligt och skickar informationen till ett bevakningssystem. Om avvikande data registreras utlöses ett larm och fördefinierade nödnummer rings upp. Om kyl- och konserveringssystemet skulle gå sönder finns det en andra kammare, med identisk funktion, precis bredvid. Med kontinuerlig viktkontroll säkerställs att Ötzi – vårt vittne från kopparåldern – kan hållas intakt för alltid.
Ötzi, som den populäre ismannen kom att kallas efter fyndplatsen i Ötztal-bergen i italienska Tyrolen, är även fortsättningsvis ett viktigt forskningsobjekt, intressant för arkeologer och paleontologer men har även fått stort genomslag inom det medicinska fältet. Mettler Toledo

Kopparåldern
Kopparåldern (även kallad kalkolitisk tid, kalkolitikum, eneolitisk tid, eneolitikum och kopparstenåldern) är en tidsperiod mellan neolitisk tid (yngre stenåldern) och bronsåldern. Omfattar olika tider i olika geografiska områden. Kopparåldern, föregick brons- och järnåldern och verkar ha inletts så tidigt som runt år 5 500 före Kristus.
Källa: Wikipedia

Skärmavbild 2018 04 09 kl. 13.59.29

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-04-10 06:04:24