L

Ny standard för vattenturbiner

SEK Svensk Elstandard, har reviderat standarden ss-en 62256 för upprustning av vattenturbiner.
Livslängd och skick
Den största enskilda nyheten är ett helt nytt avsnitt om bedömning av turbinens återstående livslängd. En annan stor förändring är avsnittet om hur man bedömer turbinens skick. Dessutom har en vägledning om buller och galvanisk korrosion tillkommit.
I standarden finns flera tabeller med listor på vad man grundligt bör inspektera samt vad man särskilt bör mäta eller vara extra uppmärksam på.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-03-27 08:32:10

Aktuellt nummer