L

Pilotanläggning för fossilfritt stål

Tillverkar stål Foto: Dagmar Zitkova Tillverkar stål Foto: Dagmar Zitkova

SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar med en förstudie för att undersöka möjligheterna för produktion av fossilfritt stål, Hybrit. De projekterar för en pilotanläggning som beräknas kosta 20 miljoner kronor. Energimyndigheten ska stå för hälften av finansieringen medan ssab, lkab och Vattenfall svarar för resterande 10 miljoner, meddelar företagen.
Ett av målen med projektet är att senast 2035 ha en helt fossilfri process för ståltillverkning.

Projektet kan komma att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent vilket är avgörande för om Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.
Kommersialisera
I förstudien görs beräkningar på genomförbarhet och möjligheten att på sikt kunna kommersialisera ett fossilfritt stål. Slutsatsen är att fossilfritt stål, enligt dagens priser på el, kol och co2-utsläpp, skulle bli 20-30 procent dyrare.
Med sjunkande priser på elektricitet från fossilfria källor och ökade priser för koldioxidutsläpp i och med EU:s nya utsläppsregler (ETS) innebär det att fossilfritt stål i framtiden kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål.
– Rapporten från förstudien visar att det inte bara är möjligt att genomföra det här initiativet utan också att det kan skapa spännande framtida möjligheter för oss som bolag, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-03-26 15:49:08

Aktuellt nummer