L

Christian Berner förvärvar Zander & Ingeström

Zander & Ingeström levererar utrustning för processindustrin, bland annat membrankompressorer. På bilden syns ppi-Pressure Product Industries membrankompressorer som är hermetiskt tillslutna med  förskjutningsmotorer som inte ger några föroreningar till processgasströmmen. Foto: Zander och Igeström Zander & Ingeström levererar utrustning för processindustrin, bland annat membrankompressorer. På bilden syns ppi-Pressure Product Industries membrankompressorer som är hermetiskt tillslutna med förskjutningsmotorer som inte ger några föroreningar till processgasströmmen. Foto: Zander och Igeström

Christian Berner Tech Trade ab har tecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström. Zander & Ingeström är en etablerad leverantör inom området pump- och värmeteknik och kunderna finns bland annat i process- och pappersindustrin, va och energi och inom gruvindustrin. Företagets omsättning för år 2017 uppgick till 124 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16,4 miljoner kronor.

Vid årsskiftet hade företaget 24 anställda.
Priset 125 miljoner
Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner kronor på skuldfri basis och finansiering sker genom tillgänglig kassa, egna aktier och nyupptagna lån, rapporterar Christian Berner Tech Trade i en kommuniké. Tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner kronor kan därutöver falla ut baserat på resultatet för 2018.
Tillträde ägde rum den första mars 2018. Zander & Ingeström ab kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom Christian Berners affärsområde Process & Miljö i Sverige. Lars-Olof Larsson kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.
– Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, bland annat inom processindustrin samt i de övriga nordiska länderna där Christian Berner bedriver verksamhet, säger Lars-Olof Larsson, vd och delägare av Zander & Ingeström. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-03-26 15:41:37

Aktuellt nummer