L

Aluminium skyddar mot dammexplosion

Lågspänningsmotorer i aluminium. Foto: ABB Lågspänningsmotorer i aluminium. Foto: ABB

ABB:s sortiment av lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer har utökats med dammexplosionsskyddade motorer som kan användas i zon 21. ABB:s lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer finns nu för effekter från 0,25 från 79 kW. De nya motorerna finns i effektivitetsklasserna IE2 och IE3 och kan dessutom användas ihop med ABB:s frekvensomriktare för att spara ytterligare energi. Aluminiummotorernas har en slät yta, vilket underlättar rengöring och ökar säkerheten. Motorerna finns i två- till sexpoliga versioner, i versioner för alla vanliga spänningar och frekvenserna 50 och 60 Hz. 

ABB

Automation E-mail:
Publicerad 2018-03-12 15:36:59

Aktuellt nummer