L

Piab köper Feba Automation för robotiserade gripverktyg

Piab köper det Tysklandsbaserade Feba Automation, utvecklare och tillverkare av robotiserade gripverktyg till kunder inom tillverkningsindustrin, rapporterar Piab. Nyligen förvärvade Piab även SAS Automation, en USA-baserad utvecklare och tillverkare av mekaniska griplösningar och robotiserade system för den så kallade end-of-arm tooling (EOAT).
– Automatisering förändrar produktionsprocesser över hela världen, förklarar Anders Lindqvist, VD på Piab. Teknologiska framsteg inom robotisering och IoT skapar en rad nya möjligheter. Nya marknader automatiseras och nya digitala affärsmodeller skapas, vilket sammantaget ökar efterfrågan på våra smarta lösningar för kritiska produktionsprocesser.
Piab omsätter cirka 1 miljard kronor per år och har fördubblat sin försäljning de senaste fyra åren genom en stark organisk tillväxt samt selektiva förvärv av nischade aktörer.
– Genom förvärven av Feba Automation och sas Automation kompletterar Piab sitt erbjudande inom vakuumautomatisering med mekaniska gripverktyg och EOAT.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-02-27 07:52:43

Aktuellt nummer