L

Robotlyftet ska utveckla små och medelstora företag

Robotlyftet ska hjälpa små och medelstora företag att lära sig att ta del av den nya automationstekniken. De ska kunna implementera den i sina produktionsprocesser. Foto: DagmarZitkova Robotlyftet ska hjälpa små och medelstora företag att lära sig att ta del av den nya automationstekniken. De ska kunna implementera den i sina produktionsprocesser. Foto: DagmarZitkova

I slutet av januari meddelade regeringen att de har gett Tillväxtverket i uppdrag att utforma ett program som ska främja automation och robotisering i små och medelstora industriföretag. Uppdraget får 110 miljoner kronor i finansiering och sträcker sig ända fram till år 2021. Syftet är att hjälpa företagen att öka sina kunskaper om användning av olika automationslösningar och öka investeringen i dessa.

Det är bland annat just tackvare automationslösningar som företagen ska kunna uppnå det långsiktiga målet, nämligen att växa och öka sin konkurrenskraft.
Produktionsflöden
Investeringar i automation och robotik förenklar företagens produktionsflöden. Det nya programmet Robotlyftet ska bygga vidare på arbetet med det föregående koncept som fick namnet Digitaliseringslyftet. Även olika regionala projekt kommer att tas med i Robotlyftet, allt för att kunna snabba på digitaliseringstakten i svensk industri. Robotlyftet ingår även i regeringens nyindustrialiseringsstrategi med namnet Smart industri.
Digitalisering
– Det går bra för industrin i Sverige just nu, men de små och medelstora företagen har halkat efter när det gäller digitalisering, inte minst inom robotisering och automation säger Gunilla Thorstensson, projektledare och samordnare på Tillväxtverket för satsningen Smart industri.
– Vi behöver komma i kapp andra länder.
Tillväxtverket ska samverka även med andra aktörer inom området. Bland annat med Verket för innovationssystem (Vinnova), Almi Företagspartner, Research Institutes of Sweden (Rise), Swerea samt ett flertal högskolor och universitet.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-02-13 09:39:01

Aktuellt nummer