L

Ingenjörernas Sverige byggde välfärdsstaten med hjälp av välutbildad arbetskraft

I boken Att göra skillnad, Ingenjörer berättar, utgiven på Carlsson Bokförlag, berättar ett antal ingenjörer om sina erfarenheter inom pappers- och cellulosaindustrin när denna viktiga exportindustri blev moderna och världsledande.   Foto: Carlsson Bokförlag I boken Att göra skillnad, Ingenjörer berättar, utgiven på Carlsson Bokförlag, berättar ett antal ingenjörer om sina erfarenheter inom pappers- och cellulosaindustrin när denna viktiga exportindustri blev moderna och världsledande. Foto: Carlsson Bokförlag

Många menar att Sverige är ingenjörernas land, att välfärdsstaten och dess bygge vilar på denna välutbildade och konstruktiva yrkesgrupps insatser, skriver bokförlaget Carlsson i en presentation av sin nya bok: Att göra skillnad, ingenjörer berättar. Ett antal ingenjörer berättar i boken om sina erfarenheter inom pappers- och cellulosaindustrin när denna viktiga exportindustri blev moderna och världsledande. Alla de medverkande började sina karriärer i en tid då den tekniska utvecklingen tog stora språng.

Pappersforskare

Per Jerkeman är civilingenjör, pappersforskare och författare/redaktör till en rad viktiga böcker inom branschen. Hans populäraste arbete är Papper – en mänsklig historia, som gått ut i två upplagor. Jerkeman har i mer än 40 år arbetat i industrin, som konsult och i branschföreningen Skogsindustrierna. Boken är producerad i samarbete med Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott, ihu, som bildades 1973 för att främja industri- och kulturhistorisk forskning och svensk skogsindustri. Alla de medverkande började sina karriärer mellan 1950 och 1975, en tid då den tekniska utvecklingen tog stora språng. Skribenterna är kvinnor och män, forskare, företagsledare, konsulter, produktutvecklare och processtekniker. Boken är inbunden, säljs i bokhandeln och cirkapris är 230 kronor.vsikten med boken är att visa på ingenjörernas mångfacetterade arbetsuppgifter i branschen och hur de kan göra skillnad. Att göra skillnad är en uppföljare och fristående fortsättning på boken Huru vi då kokade cellulosa och gjorde papper därav, där en äldre generation kolleger berättade om sin tid.
Boken är producerad i samarbete med Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-02-10 09:33:49

Aktuellt nummer