L

Fokus på kompetensförsörjning

Att lära sig att programmera en robot kommer i framtiden att bli en del av många personers nya kompetensprofil. Foton: Dagmar Zitkova Att lära sig att programmera en robot kommer i framtiden att bli en del av många personers nya kompetensprofil. Foton: Dagmar Zitkova

Ett unikt projekt, kallat Kompetenssäkrad industri, samlar flera parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag i hela landet hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare, rapporterar IF Metall. Fokus ligger på företag med upp till 50 anställda.
Projektet får 75 miljoner kronor i finansiering och målet är att företagen ska utveckla och införa ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning. Bland annat ska den befintliga, redan upparbetade strukturen för att ge stöd åt dem som vill komma igång utvecklas vidare.– Det här är en jätteviktig insats som görs för att säkra konkurrenskraften och industrijobben i Sverige, uppger IF Metalls vice ordförande Tomas With i en kommentar till satsningen.
Valideringsverktyg
Som utgångspunkt för projektet används de verktyg för branschvalidering som har utvecklats av gs-facket, IF Metall, Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Skärteknikföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen och Trä- och Möbelföretagen. Dessa företag står också bakom projektet.
Av den totala summan som man nu anslår kommer cirka 35 miljoner kronor från ESF-rådet och drygt 40 miljoner kronor utgörs av parternas medfinansiering.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har funnits sedan år 2 000 och som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Verksamheten spänner över flera områden som arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Myndigheten anslår medel till projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, stärka Sveriges kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-02-13 09:13:23

Aktuellt nummer