L

Årets Automationspriser utdelade

Årets vinnare av Automationspriser är Mats Renfors (till vänster) och Börje Wigren. Prisutdelaren i år var Dag Björklöf (i mitten). Foto: Dagmar Zitkova Årets vinnare av Automationspriser är Mats Renfors (till vänster) och Börje Wigren. Prisutdelaren i år var Dag Björklöf (i mitten). Foto: Dagmar Zitkova

För år 2018 belönar ITF två mycket framgångsrika automationsingenjörer. Börje Wigren, Holme i Norrköping samt Mats Renfors, LKAB i Kiruna belönas i år med Automationspriser från Instrumenttekniska föreningen, ITF.
– ITF har för 2018 valt att lyfta fram två automationsingenjörer som under många år, var och en på sitt sätt, bedrivit ett mycket framgångsrikt automationsarbete inom sina respektive företag. De har bägge gjort stora insatser som vi i ITF bedömer väl förtjänar att lyftas fram, skriver ITF i en motivering till sitt val.


Automationsprojekt
– Börje Wigren har under ett mycket långt yrkesliv framgångsrikt drivit små som stora automationsprojekt inom skogsindustrin och energisektorn både i Sverige och utomlands.
Med en kombination av nyfikenhet, kompetens och mod har Börje vågat ta sig an stora tekniska utmaningar och investeringsbeslut. Han har ett sinne för detaljer och har med åren fått en unik insikt om de långsiktiga följderna av varje beslut. Han har jobbat med allt från massa- och pappersindustrin till sågverk, vatten- och vindkraft. När chansen infunnit sig har han med framgång korsbefruktat tekniska lösningar mellan dessa verksamhetsområden.
Med stort driv och entusiasm har Börje varit en inspirationskälla för alla som haft förmånen att möta honom i karriären. Börje har vågat ta sig an både tekniska och ekonomiska utmaningar som utvecklat svensk industri i allmänhet och svensk automation i synnerhet.
Drivande eldsjäl
Mats Renfors har under hela sin yrkeskarriär varit verksam vid LKAB i Kiruna, där han från första början varit, och fortfarande är, en brinnande och drivande eldsjäl för automation i dess olika former.
Förutom att verka för diverse specifika automationslösningar har Mats haft nyckelroller när det gäller generell höjning av automationskompetensen inom LKAB. Han har exempelvis starkt drivit på för att införa ny automationsteknik.
Ett exempel på det senare är hans avgörande insatser när det gäller att introducera ny simuleringsteknik på företaget. I dag används simuleringar inom LKAB bl.a. för operatörsträning, produktionsplanering och design av automationslösningar.
– Det känns helt rätt att vi i ITF nu kunnat tilldela Mats Renfors ITF Automationspris för 2018 och därmed kunnat lyfta fram hans viktiga automationsinsatser genom åren, skriver ITF i motiveringen till sitt val av årets pristagare.
Prisutdelningen skedde i anslutning till det årligen åtekommande evenemanget Automationsdagarna som i år firar ett 30-års jubileum. De första Automationsdagarna gick nämligen av stapeln redan 1987 på Elektrum i Kista.
Dag Björklöf
Årets pris överlämnades av ITF:s medgrundare Dag Björklöf (mättekniker, professor, EU-rådgivare, m.m.) och Rickard Lycke, ITF:s nuvarande ordförande.
Automationspriset till Dag Björklöfs ära instiftades av ITF år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i ITF:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.
Vid prisutdelningen deltog även årets sponsorer. Till priset bidrog Endress och Hauser och Siemens som guldsponsorer samt Alnab Armatur, Corona Control och Process IT Innovations som silversponsorer.
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-02-13 09:29:46

Aktuellt nummer