Artificiell intelligens ska bli en ny paradgren i Sverige

Foto: Dagmar Zitkova – Sverige är på väg inom AI, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre bild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Foto: Dagmar Zitkova – Sverige är på väg inom AI, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre bild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Vinnova har fått i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget för artificiell Intelligens, AI. Regeringen har gett innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att kartlägga och analysera läget gällande utveckling av AI i Sverige, rapporterar Regeringskansliet. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en av utgångspunkterna för ett framtida arbete inom området.
Fungerande fabriker
– Vi måste behärska ai för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden, oavsett om det handlar om självkörande bilar, färre oplanerade stopp i våra svenska fabriker eller smartare sjukvård, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.


–Sverige är på väg, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre kartbild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera, förklarar Damberg.
Analysera potentialen
Vinnova ska bland annat kartlägga och analysera potentialen med ai i industrin, näringslivet och offentlig verksamhet. Myndigheten ska också beskriva hur Sverige ligger till i dag inom ai-området, särskilt när det gäller kompetenstillgång och kompetensförsörjning.
– Sverige håller just nu på att kraftsamla kring stora satsningar inom ai. Men vi är ett litet land. En förutsättning för att vi ska lyckas med denna strategiska framtidssatsning är att vi fokuserar våra insatser där de gör mest nytta för våra medborgare och våra företag. Därför är en analys av nuläget avgörande säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Redan nu i vår
Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast 30 april 2018 och
en delrapport ska lämnas senast den 12 februari. Detta är ett tilläggsuppdrag till det som Vinnova fick 2016, att genomföra insatser för digitaliseringen.
Det finns många frågor som är viktiga att ställa i samband med införande av självständiga, datorstyrda enheter, oavsett om det är robotar eller självlärande algoritmer för internet.
Utvecklingen går rasande snabbt och ai är redan här inom många områden. Automation ersätter redan en mängd arbetsuppgifter som tidigare krävde människans hjärnkapacitet.
Etiska frågor
Samtidigt som tekniken kommer på bred front, behöver vi debattera hur man skall förhålla sig till ai. Att tekniken kan skapa bättre tjänster är positivt. Men vem tar ansvar för konsekvenserna när ai fattar allt fler beslut i samhället? Är det rättssäkert och etiskt? Och hur ska vi förhålla oss till de sociala förändringar som den kommande livsomställningen kommer att medföra? Vad kommer ai att göra med relationer människor emellan?

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-01-30 08:16:23