L

Datahantering för stamnätet

Foto: Dagmar Zitkova Rejlers samlar in geografisk information i Norrland. Foto: Dagmar Zitkova Rejlers samlar in geografisk information i Norrland.

Rejlers har under det senaste året vunnit fyra GIS-relaterade uppdrag för Svenska kraftnät, rapporterar Rejlers. GIS är ett geografiskt datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.
”Vi samlar in och analyserar information rörande geografi, miljö, kultur och terräng som är viktiga beslutsunderlag för Svenska kraftnät i deras projekt för stationer och kraftledningar,” uppger Rejlers.


– I det senaste projektet är vi samordnare för program Nord, vilket betyder att vi har en nyckelroll för samordningen av digital geografisk informationshantering för alla projekt i norra Sverige för Svenska kraftnät, säger Jenny Edfast, affärschef för Energy på Rejlers.
GIS-samordnare för program Nord är en ny tjänst hos Svenska kraftnät, vilket innebär att Rejlers tillsammans med Svenska kraftnät kommer vara styrande och rådgivande i hur Svenska kraftnät kommer att arbeta och utveckla sina arbetssätt vad gäller geografisk datahantering. Rejlers kommer också att vara resurs i de löpande projekten för att producera och harmonisera strukturen av hur GIS används.
Programmet omfattar investeringar, utbyggnad samt underhållsprojekt. Uppdraget sträcker sig över hela 2018. Rejlers kommer att jobba med Svenska kraftnäts arbetssätt, metodik, system-  och verksamhetsutveckling.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-01-30 08:05:55

Aktuellt nummer