L

Överför mätvärden från svåråtkomliga platser

Simatic RTU 3030c är en terminal för fjärrkommunikation i tuffa miljöer. Enheten kan överföra mätvärden från svåråtkomliga platser där strömförsörjning eller IT-struktur saknas. RTU 3030c är så energisnål att det räcker med strömförsörjning från batterier eller solceller. Data kan överföras via SMS, e-post, OPC-server, DNP3, 104 eller Siemens Telecontrol Sinaut. Terminalen passar att använda tillsammans med den batteridrivna flödesmätaren Sitrans FM MAG 8000.
Siemens