L

Nya standarder för den växande serverhallsindustrin

Foto: SEK Allt fler serverhallar i Stockholm. Foto: SEK Allt fler serverhallar i Stockholm.

Nya europeiska standarder behandlar den nya tillväxtindustrin, datahallsindustrin. I januari fastställdes nya standarder med olika aspekter på anläggningarnas energieffektivitet, rapporterar sek (Svensk Elstandard) i en kommuniké.  Bland annat ska man med nyckeltal (KPI) bestämma andelen förnybar energi som utnyttjas. Standarden ingår i en serie europeiska standarder, en 50600, där övriga delar tidigare fastställts som svensk standard.


Unikt angreppssätt
– Angreppssättet i en 50600 är unikt, eftersom det har ett helhetsperspektiv för att täcka alla relevanta aspekter vad gäller dataanläggningarnas konstruktion, installation och drift, säger Thomas Wegmann, sekreterare i Cenelec TC 215, den tekniska kommitté som tagit fram standarden.
– Standarden syftar till att föra samman alla inblandade parter så tidigt som möjligt, och det beskrivs också i standardens inledning, säger han. Standarden följer en affärsmässig metod, som kräver en analys av affärsrisken för att bestämma både tillgängligheten och skyddet mot inre och yttre risker. Den  kräver också att man bestämmer vilken energieffektivitet som ska uppnås.
Att serverhallarna är en verksamhet som växer visar en ny satsning som lanserades den 24 januari i Stockholm: Stockholm Data Parks.
 Syftet med satsningen är att attrahera storskaliga datahallsinvesteringar och göra Stockholm till framtidens centrum för en hållbar datahallsindustri där hallarnas spillvärme återvinns i stadens fjärrvärmenät.
Stockholm Data Parks är ett samarbete mellan staden, Fortum Värme, Ellevio, Stokab och Invest Stockholm.
Det finns flera lämpliga etablerongsområden, till exemepl Kista och Akalla, med färdiga anslutningar till elnät, fjärrvärme- och kylnät samt fibernät, komponenter som är nödvändiga för framgångsrika datahallsetableringar.

Publicerad 2017-02-22 08:21:26