L

ITF:s Automationspriser 2017 utdelade

Foto: Dagmar Zitkova Prisutdelaren ITF:s ordförande Rickard Lycke (t v) med pristagarna Börje Eriksson och Kenneth Karlsson. Sponsorerna representerades av Daniel Lind, Rejlers och Bo Ottosson, Siemens. Foto: Dagmar Zitkova Prisutdelaren ITF:s ordförande Rickard Lycke (t v) med pristagarna Börje Eriksson och Kenneth Karlsson. Sponsorerna representerades av Daniel Lind, Rejlers och Bo Ottosson, Siemens.

Under sin årliga kunskapskonferens, Automationsdagarna 2017, delade Instrumenttekniska Föreningen, ITF, ut för trettonde gången sina Automationspriser till ”två välförtjänta automationare”, skriver ITF i en kommuniké. Årets mottagare av ITFs stora Automationspris är Börje Eriksson, automationsingenjör på Metsä Board i Husum. ITF:s Framtidspris tilldelades Kenneth Karlsson, lärare på teknikcollege i Kungsbacka kommun.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något närliggande område. "Pristagarna  verkar i ITF:s anda och bidrar därmed till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks,” skriver ITF. Priset instiftades av föreningen år 2005. Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, ITF:s ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldsponsorföretag" som valt att stödja ITF:s priser.

Publicerad 2017-01-27 11:34:45