L

Transportrobotar planerar egna rutter

Foton: Institute for Material Handling and Logistics of KIT Två pilotprojekt startas nu, ett inom bilindustrin. En av Audis underleverantörer har tagit fem enheter i drift på lagret. Robotarna transporterar komponentlådor till olika stationer. Foton: Institute for Material Handling and Logistics of KIT Två pilotprojekt startas nu, ett inom bilindustrin. En av Audis underleverantörer har tagit fem enheter i drift på lagret. Robotarna transporterar komponentlådor till olika stationer.

Ett tiotal forskare och industridesigners har tillsammans utvecklat ett nytt, flexibelt transportkoncept, rapporterar Ebm-papst.
Konceptet heter Karis Pro. Det skiljer sig från olika traditionella transportsystem för interna transporter, som oftast består av långa och komplexa transportbanor, genom att transportenheterna rör sig autonomt genom anläggningen, skriver Ebm-papst.
– Det unika med Karis Pro är att robotarna snabbt kan sättas i arbete och att de helt självständigt planerar sina rutter och hittar till de platser där gods ska hämtas och lämnas, säger Andreas Trenkle vid Karlsruhe Institute of Technology som är ansvarig för projektet.


– Syftet med våra transportrobotar är att lösa behovet av att snabbt och effektivt förflytta gods inom exempelvis fabriksbyggnader.
Driver robotarna
Forskarna har använt specialanpassade drivlösningar från Ebm-papst både för att styra och driva transportrobotarna.
– Produktionspersonalen registrerar sina order via en bildskärm och informationen skickas via ett nätverk till samtliga robotar. Det finns inget centraliserat system som väljer vilken robot som ska utföra en viss order. Istället avgörs detta av robotarna själva, säger Andreas Trenkle.
Uppdraget tas av den robot, som har den kortaste vägen till en produktionsplats och tillräckligt med batterikapacitet. Robotarna kan få uppdragen även via ett företags affärssystem eller via RFID-taggar som sitter på produktlådorna. Produktionssystemet kommunicerar självt med robotarna.
Väljer vägen
Trots att robotarna väljer sin egen väg, kolliderar de inte med produktionspersonalen eftersom de har en laser framtill som ständig avläser hela golvytan med svepande rörelser. När lasern upptäcker fasta hinder, undviker roboten kollision genom att köra runt. Om en person rör sig framför en robot, stannar den.
Ebm-papst drivlösning i kombination med robotarnas styrsystem gör att robotarna alltid vet hur fort de färdas och i vilken riktning. Ström som alstras av drivmotorerna används dessutom för detektering av kollisioner. Drivlösningen registrerar att roboten har stött på ett hinder och bromsar omgående. Detta gör att systemet inte behöver ytterligare sensorer, säger Andreas Trenkle.  Det finns många användningsområden. En tillverkningsmaskin kan till exempel anropa robotarna när den behöver fler komponenter, eller föra bort färdigproducerade enheter.

Publicerad 2017-01-03 07:48:27