L

Elbolag ska locka elintensiv industri till Norrland

Ägarna till  den Luleåbaserade organisationen The Node Pole har kommit överens med kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft om försäljning av The Node Pole.
Bakom affären ligger den kraftigt ökade efterfrågan på datalagring  och tillgång till el, som är viktig vid etableringen, skriver de två köparna i ett meddelande. Även för andra elintensiva industrier som batteritillverkning är tillgång till el viktig.


The Node Pole bildades 2011 av Luleå Näringsliv, Norrbottens läns landsting och Boden, Luleå och Piteå kommuner med syfte att tillsammans marknadsföra Norrbotten till datacenterverksamheter. Dessa företag ställer höga krav på hållbar energiproduktion. Sedan 2015 ingår även Älvsbyns kommun i The Node Pole.
Många av serverhallindustrierna använder sina krav på låg klimatpåverkan som en av de viktigaste konkurrensargumenten. Därför väljer de med omsorg var de skall  lokalisera sin produktion.
– I norra Sverige finns tillgång till stabil och förnybar el till konkurrenskraftiga priser, men också starka lokalsamhällen. Det är en möjlighet för norra Sverige. Fler etableringar kommer att betyda jobb och tillväxt i regionen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.
Regeringen har föreslagit att energiskatten för datacenter, med en installerad effekt på minst 0,5 MW, sänks till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri från 1 januari 2017. Förslaget ligger nu på riksdagens bord.
– Den föreslagna skattelättnaden i regeringens budgetproposition är välkommen, säger Magnus Hall, koncernchef  på Vattenfall.

Publicerad 2016-12-12 12:22:11