L

ABB ska uppgradera gruvspel i Kirunagruvan

Foto: Dagmar Zitkova Järnmalmsgruvan i Kiruna ska uppgradera sina gruvspel. Bland annat den centrala gruvhissanläggningen som är en pulsåder i gruvans hela produktionsflöde. Foto: Dagmar Zitkova Järnmalmsgruvan i Kiruna ska uppgradera sina gruvspel. Bland annat den centrala gruvhissanläggningen som är en pulsåder i gruvans hela produktionsflöde.

LKAB uppgraderar sina gruvspel för att kunna effektivisera produktionen. Nyligen meddelade abb att de har fått en order för modernisering av gruvspelet vid järnmalmsgruvan i Kiruna.
En pulsålder
Moderniseringen berör centrala gruvhissanläggningen som består av åtta gruvspel, B1 - B8. Projektet sträcker sig över de närmaste åtta till nio åren, uppger ABB.


Den centrala gruvhissanläggningen är en viktig pulsåder i gruvans produktionsflöde. Den lyfter malm från etagenivå (898 m) upp till marknivå. abb har levererat samtliga 12 produktionsspel, fem för etagenivån och sju för den centrala gruvhissanläggningen. Ett åttonde gruvspel beställdes år 2014.
Ny leverans
Enligt den nya ordern ska abb leverera helt ny mekanisk utrustning för B3 gruvspelet. Leverans inkluderar schaktutrustning, ny el- och styrutrustning, konstruktion, elektrisk installation, installationsövervakning, byggledning samt idrifttagning. Gruvan behåller endast den befintliga motorn, alla de övriga delarna av gruvspelet kommer att vara helt nya.
Hög tillförlitlighet
– Gruvspel tillhör de viktigaste delarna i en underjordsgruva, och måste ha högsta tillförlitlighet och säkerhet eftersom eventuella fel kan få katastrofala följder, säger Oswald Deuchar, chef för ABB:s Global Product Group Underground Mining.
– Vi har en lång historia av samarbete med LKAB inom gruvspelsteknik. Samarbetet går tillbaka mer än 60 år. ABB levererade det första gruvspelet till LKAB redan år 1948.
Gruvspel B3 kommer att levereras i mitten av 2017 och planeras vara i drift i mitten av 2018.

Publicerad 2016-12-19 09:06:35