L

Utanför teknikens bekvämlighetszon

Foto: Bengt Alm – Den som vill leverera utrustning till industrin måste förstå hur tekniken passar in i industrins vardag. Foto: Bengt Alm – Den som vill leverera utrustning till industrin måste förstå hur tekniken passar in i industrins vardag.

En gång, för rätt många år sedan, var jag på ett seminarium för industrin om visionsystem. Föredragshållaren utgöt sig länge och väl om grafisk programmering, subrutiner, datalagring och andra tekniska finesser. Till sist, vid frågestunden efteråt, ställde en av åhörarna den fråga han såg som viktigast men ännu inte fått svar på: ”Och hur många produkter kan man inspektera i minuten?” Föredragshållaren blev helt ställd. Han hade inget svar på åhörarnas avgörande fråga. Han var datatekniker och såg visionsystemet från rent datateknisk synpunkt.
Idag skulle knappast samma fråga få föredragshållaren att se ut som en rodnande fågelholk. Visionsystem har blivit vanliga i industrin och de två branschernas företrädare har lärt sig förstå varandra.Det som hände är ett exempel på hur det går när en teknik möter nya användare. Vi har sett det många gånger: när datorerna slog igenom i industrin, när pc och Windows skulle försvara sin plats i fabriken liksom när datanäten blev vanliga. Samma kulturkrock och språkförbistring varje gång.
Ett nytt exempel har jag sett de senaste veckorna, när jag jobbat med vår översikt om 3d-skrivare. En spännande teknik som kommer att få en viktig funktion i industrin. Men många av de frågor vi ställt inför översikten har setts som naiva, felaktiga eller i vart fall för svåra att besvara. Jag har dock svårt att se frågor om hållfasthet, toleranser eller tillverkningshastighet som konstiga frågor. Frågor som jag dessutom diskuterat med tekniker som arbetar med verkstadsteknik. Det är så industritekniker är vana att se på tillvaron och de utrustningar de köper.
Det är inte lätt när tekniker ger sig utanför sin bekvämlighetszon. När två skilda branscher möts, uppstår en insvängningsprocess, då man måste lära sig förstå varandras språk och varandras synpunkter. Det är klart att industrin behöver anpassa sitt arbetssätt till ny teknik, men den som vill leverera utrustning till industrin måste också förstå hur tekniken passar in i industrins vardag.Kulturskillnader mellan olika tekniker brukar ändå gå att reda ut. Fast inte alltid. Ett område där datatekniker och industri verkar ha kört fast är it-säkerheten. För få industrier inser behovet, samtidigt som databranschen haft svårt att erbjuda lösningar som känns realistiska för industrin.
Runt hörnet väntar nu mycket ny teknik som egentligen utvecklats för andra målgrupper än industrin. Förutom it-säkerhet och 3d-skrivare har vi till exempel Sakernas Internet och spelifiering. Men ska den nya tekniken verkligen slå igenom i industrin, behöver den finna en form som fungerar där. Och framförallt, de som står bakom tekniken behöver lära sig prata med användarna i industrin.

Publicerad 2016-06-20 07:04:45