L

Sensorn talar om när elmotorn behöver service

Foto: ABB Sensorn på motorn ger information om motorns tillstånd som kan användas för att planera underhållet och minska driftstoppen. Foto: ABB Sensorn på motorn ger information om motorns tillstånd som kan användas för att planera underhållet och minska driftstoppen.

En sensor från abb som monteras på elmotorn samlar in drift- och tillståndsdata om motorn. Informationen presenteras i form av grafik som visar operatören hur motorn mår och ger underlag för att planera underhållet. Genom att låta underhållet styras av motorns tillstånd, kan driftstoppen minska med upp till 70 procent, enligt ABB. Företaget menar också att motorns livslängd kan öka upp till 30 procent samtidigt som energiåtgången kan sänkas med 10 procent.

Sammantaget menar ABB att inbesparingarna gör att investeringen betalar sig på mindre än ett år. Lösningar baserade på den nya sensorn är inte begränsade till nya motorer utan sensorerna kan också monteras på lågspänningsmotorer som redan är i drift.
Sensorn samlar in data om drift- och tillståndsparametrar som vibration, temperatur och belastning samt beräknar energiåtgång. Informationen överförs trådlöst till Internet och en molnbaserad server som analyserar informationen och presenterar resultatet för operatören.
Tekniken är ett exempel på det som kallas Internet of things, services and people, iotsp.
Eftersom tekniken utnyttjar Internet är det viktigt att sensorn är skyddad mot cyberattacker. Sensorn är inte elektriskt ansluten till motorn och obehöriga kan därför inte komma åt motorn den vägen. Data överförs trådlöst via krypterade protokoll till en server där de analyseras och alla data lagras i krypterad form.Kundportalen som är Internetbaserad har rollbaserad åtkomst för att garantera att bara behörig personal kommer åt informationen.
ABB

Publicerad 2016-05-25 07:38:47