L

Motala Verkstad förvärvar Scana Machining

Foto: MVG mvg konsoliderar sin verksamhet av tung maskinbearbetning, svetsning och montering i hela norra Europa. Foto: MVG mvg konsoliderar sin verksamhet av tung maskinbearbetning, svetsning och montering i hela norra Europa.

Motala Verkstad Group, MVG, har förvärvat Scana Machining, en del av Scana Energy i Kristinehamn, rapporterar MVG. Affären träder i kraft den 1 mars 2016.
Med detta förvärv konsoliderar MVG sin verksamhet av tung maskinbearbetning, svetsning och montering i hela norra Europa.


Förstärker
– Genom köpet når vi en starkare marknadsposition och större affärsvolymer. Vi får en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer samt ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering. Synergieffekter som man hoppas uppnå är bättre kapacitetsutnyttjande och rationaliseringsvinster”, säger Björn Lifvergren, VD för MVG.
Varslar 22 i Motala
mvg vill flytta tillverkning av långsvarvade och långhålsborrade produkter från Motala Verkstad till enheten i Kristinehamn under 2016. Detta, tillsammans med lägre volymer under 2016, leder till en övertalighet som innebär att 22 anställda varslas om uppsägning i Motala Verkstad.
–Det är tyvärr ett mycket tråkigt besked om varsel som vi lämnat till våra anställda i Motala. Vi kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen och omställningsföretag för att stötta de uppsagda i deras arbete att hitta framtida lösningar utanför Motala Verkstad, säger Björn Lifvergren, vd för Motala Verkstad Group.
Lång tradition
– Vi är mycket väl medvetna om historiken som finns kopplad till den här typen av tillverkning i Motala, säger Björn Lifvergren men konstaterar att det är nödvändigt med denna strukturförändring för att långsiktigt förbli en stark leverantör av lång-svarvade och långhålsborrade produkter. mvg består efter förvärvet av Motala Verkstad, Fosie Mekaniska och Scana Machining.
Björn Lifvergren anställdes som ny vd för Motala Verkstad Group förra året och började på sin tjänst i augusti.  Han är  maskiningenjör från kth och har tidigare bland annat arbetat inom Scania, Seco Tools och under de senaste tio åren inom Atlas Copco. I samband med sitt tillträde konstaterade han att bolaget upplever en svag efterfrågan och att det finns behov av konsolidering i branschen.
Ett steg i denna riktning var försäljningen av Motala Train till Alstom Transport, en av världens största aktörer inom järnvägsmarknaden. Företaget har cirka 30 000 anställda i 60 länder.
–Alstom är en långsiktig och stabil ägare med en stor kompetens inom tågverksamhet som ger goda förutsättningar att driva verksamheten vidare”, konstaterade Björn Lifvergren.

Publicerad 2016-03-04 08:17:47