L

Autotruckar togs i drift på lager

Foton: Mats Udikas Autotruckar Carry Pick transporterar hyllorna på lagret. Foton: Mats Udikas Autotruckar Carry Pick transporterar hyllorna på lagret.

Ett 60-tal självgående truckar transporterar plockhyllor på lager i Arlandastad. Schenker automatiserar sitt e-handelslager i Arlandastad med hjälp av Swisslogs system Carry Pick. Det Kinnevikssägda e-handelsbolaget Lekmer utnyttjar systemet. Installationen med ett 60-tal autotruckar började testas strax efter sommaren 2015 för att sedan köras skarpt under julruschen.
 – Lösningen klarade volymerna, trots att alla delar inte var på plats, säger affärsutvecklare Anders Holmberg, ansvarig för installationen hos Schenker. Främst var det den viktiga förpackningsmaskinen som inte var igång.


Transporterar hyllor
Carry Pick utnyttjar små autotruckar som transporterar mobila hyllor till manuella plockstationer. Lagerhanteringssystemet ger besked om till vilken plockstation och i vilken ordning hyllorna ska ställa sig i kö. Totalt finns sju manuella plockstationer i lagret.
Var och en av autotruckarna har en maxkapacitet på 600 kg. De navigerar med hjälp av qr-koder på lagergolvet och laddas induktivt under gång. Väl framme vid plockstationen assisteras plockaren med ljusmarkeringar. Både ”pick-to-light” och ”put-to-light” används.
Lösningen är en motsvarighet till ett automatiserat system för plock som ursprungligen utvecklades av Kiva. Företaget blev omskrivet när e-handelsgiganten Amazon köpte Kiva och därefter endast tillät tekniken i sina egna lageranläggningar.
Ett snabbt system
Enligt Anders Holmberg är Carry Pick snabbt. Det ökar plockkapaciteten med tre, fyra gånger jämfört med en helt manuell lösning. Produktiviteten per anställd ökar med upp till 60 procent. Behovet av golvyta minskar med 20 procent. Det är dessutom en mycket skalbar lösning, det går att bygga ut fort om det behövs.
Från lagret i Arlandastad försörjer Lekmer såväl  i Norden som i Nederländerna. Totalt handlar det om cirka en miljon försändelser om året. Leksaker är en säsongsberoende bransch med stora toppar. Distributionscentralen har en toppkapacitet på 40 000 orderrader per dygn. Då kan varje plockstation bemannas med två personer. Verksamheten bedrivs i treskift med bemanning dygnet om. De nationella postorganisationerna i Norden, Postnord, Bring och finska Posti svarar för distributionen till kund. Försändelserna från Lekmer går nämligen som brev när det är möjligt.
Inga människor
Det automatiserade lagret utnyttjar 1 550 mobila rack med 62 500 plockpositioner. Golvytan i det avspärrade uppställningsområdet är
6 000 kvm. Inga människor är tillåtna där inne. Lagret är indelat i små varor och stora varor. De små varorna ryms i Carry Pick, de stora varorna lagras in i pallställ. Pallställen fungerar även som buffertlager för Carry Pick.
Invigde i januari
Den officiella invigningen av anläggningen skedde i slutet på januari av Schenkers Nordenchef Göran Åberg.
– Carry Pick är ett nytt element i vår e-handelsstrategi, sade Thomas Schmitt, styrelsemedlem i moderbolaget Schenker, som deltog  vid invigningen.
– Vår anläggning i Arlandastad blev först med systemet därför att vi här hade en lämplig kund med rätt förutsättningar och rätt volymer där. Med start under 2016 kommer vi att börja erbjuda lösningen till andra av våra kunder.
Mats Udikas

Publicerad 2016-03-08 09:29:25