L

Aga automatiserar i Enköping för 300 miljoner kronor

 

Agas anläggning i Enköping kommer att utrustas med en helautomatiserad fyllning och hantering av gascylindrar och blir den första i sitt slag i Europa, berättar aga i en kommuniké. Investeringen uppgår till 300 miljoner kronor och beräknas ge 40 nya arbetstillfällen i Enköping.


– Vi gör en offensiv satsning i Enköping med en helautomatiserad fabrik med den senaste automationstekniken från Linde, säger Johan G Pettersson, produktionschef för agas verksamhet i norra Europa.
Stora vinster
– Den ökade automatiseringen kommer att ge stora vinster både när det gäller leveransförmåga, ergonomi och säkerhet.
Utbyggnaden medför att aga kommer att flytta redan  existerande verksamheter till Enköping. Det beräknas skapa 40 nya arbetstillfällen. Samtidigt kommer agas anläggningar i Rotebro, Växjö, Köping, Svedala och Gävle att fasas ut under en treårsperiod. Delar av produktionsverksamheten i Köpenhamn, Leirdal och Sandviken kommer också att förflyttas till Enköping.
Anställda vid de berörda anläggningarna kommer så långt det är möjligt att erbjudas omplacering till den nya anläggningen i Enköping alternativt till annan närliggande aga-verksamhet om sådan finns. Aga kommer även att erbjuda stöd för att hitta nya jobb utanför företaget för de som berörs. Samtal med facket har inletts vad gäller berörda anställda.
Linde Group
aga tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar man totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Under namnet Linde Healthcare tillverkar och tillhandahåller aga me-dicinska gaser, service, tjänster och sjukvård i Sverige och ingår i Linde Group för regionen Norra Europa tillsammans med övriga nordiska länder och Baltikum. Linde Group är ett gas- och teknikbolag med cirka 65 500 anställda i omkring 100 länder i hela världen.

Publicerad 2016-02-29 14:24:12