L

Växande intresse för yrkeshögskolan

Foto: Dagmar Zitkova Hela idén med yrkeshögskolan (yh) är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats. Foto: Dagmar Zitkova Hela idén med yrkeshögskolan (yh) är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

Yrkeshögskolan har slagit ett nytt rekord. I januari beviljade  Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) ett rekordstort antal utbildningar och platser: 446 nya yrkeshögskoleutbildningar och  25 700 ytterligare platser, rapporterar Myh. Sammanlagt kom det in 1 421 ansökningar om att får bedriva utbildningar för 2016 och 2017. Av dem har myndigheten haft medel att bevilja 446 stycken, eller 25 700 studerandeplatser. Det är rekord och en ökning med 33 procent sedan förra året.


Kompetensbehovet
– Aldrig förr har vi kunnat möta arbetslivets behov med så många platser. Det är mycket roligt att få vara med om det. Dessa blivande studerande kan efter examen vara med och lösa det stora kompetensbehovet på svensk arbetsmarknad, säger Johan Blom, chef för utbildningsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Flest platser beviljas inom ekonomi, administration och försäljning (5 490 platser), Teknik och tillverkning (4 916), följt av Samhällsbyggnad och byggteknik (3 806). Flest platser, fördelat per 10 000 invånare (20-64 år) är Jönköpings, Västra Götalands och Södermanlands län.
Rätt kompetens i tid
Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Korta utbildningar som levererar kvalificerad kompetens till kompetenshungrande arbetsliv efterfrågas. Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats. Under 2016 kommer det att finnas yrkeshögskoleutbildningar i 147 av landets kommuner.

Publicerad 2016-02-25 14:35:29