L

Här finns allt fler nya industrijobb

Foto: Dagmar Zitkova Exempel på ett träförädlingsföretag som tillverkar i en modern, automatiserad fabrik är Myresjöhus. I en rapport slår Skogsindustrierna fast att  branschen kan bli en viktig del av den växande produktionskapaciteten i Sverige. Foto: Dagmar Zitkova Exempel på ett träförädlingsföretag som tillverkar i en modern, automatiserad fabrik är Myresjöhus. I en rapport slår Skogsindustrierna fast att branschen kan bli en viktig del av den växande produktionskapaciteten i Sverige.

Nyindustrialiseringen ökar skogsindustrins behov. I motsats till många andra branscher finns skogsindustrins sysselsättning utanför storstäderna.
”Samtidigt som jobben blir färre i glesbygden har den exportstarka skogsnäringen stora behov av att anställa nya medarbetare. Det passar ihop med regeringens strategi om en nyindustrialisering av Sverige”, skriver Skogsindustrierna i samband med utgivningen av en rapport som de har tagi fram inom detta område.


Rapporten har tagits fram av konsultföretaget Pöyry och visar att skogsindustrin och efterföljande värdekedjor har en potential att öka antalet anställa med mellan 11 000 och 25 000 redan till år 2020.
”Det rör sig om en rad olika arbeten, inom skogsbruk, skogsindustri, vidareförädling och tillhörande tjänster. Gemensamt för de nya jobben är att de kräver allt högre kompetens”.
Exempel på att behoven växer är Lindbäcks Bygg i Piteå som ska anställa 150 personer när produktionen av modulbyggda lägenheter fördubblas. Lindbäcks Bygg har startat ett bygge av en ny, automatiserad anläggning för produktion av flerbostadshus, en investering på ca 480 miljoner kronor.
Det industriella träbyggandet innebär att en stor del av jobben i byggprocessen  flyttas från storstäderna till skogslänen, konstaterar Skogsindustrierna.

Publicerad 2016-02-23 09:02:06