L

Smart industri ska nyindustrialisera Sverige

Foto: Dagmar Zitkova – Små och medelstora företag är avgörande för konkurrenskraftig industri och kommer därför att stå i fokus, säger Mikael Damberg. Foto: Dagmar Zitkova – Små och medelstora företag är avgörande för konkurrenskraftig industri och kommer därför att stå i fokus, säger Mikael Damberg.

I början av 2016 fattade regeringen beslut om en nyindustraliseringsstrategi för Sverige: Smart industri. Med dess hjälp vill regeringen bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. – Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige, sade näringsminister Mikael Damberg när han presenterade regeringens nya strategi för nyindustrialisering.
– Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Nya tekniska lösningar skapar helt nya möjligheter för industrin, anser Mikael Damberg.  


– Digitalisering och automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Just nu pågår en snabb strukturomvandling där inbäddade och uppkopplade fabriker och produkter revolutionerar industrin. Men många svenska industriföretag hänger inte med och riskerar därför att konkurreras ut i onödan.
Samtidigt har konkurrensen från omvärlden blivit allt hårdare, särskilt från tillväxt-ekonomierna i Asien som har börjat konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner.
Arbetet med genomförandet av strategin kommer att ske inom fyra fokusområden som regering­en identifierat som avgörande för industrins omställningskraft: industri 4.0, hållbar produktion, kunskapslyft industri och testbädd Sverige.
De valda fokusområdena bedöms ha störst utvecklingspotential. Där kan svensk industri stärka sin kon­kurrenskraft i den strukturom­vandling som digitaliseringen och omställningen mot en mer håll­bar produktion medför. Små och medelstora företag är avgörande för en konkurrenskraftig industri och kommer därför att stå i fokus i handlingsplanen. Strate­gin är regeringens, men industrins medverkan är avgörande för genomförandet.

Publicerad 2016-02-19 08:10:02