L

Mottagarna av ITF:s Automationspriser 2016 utsedda

Foto: Dagmar Zitkova Prisutdelningen vid ITF: Automationsdagar den 3:e februari 2016 Foto: Dagmar Zitkova Prisutdelningen vid ITF: Automationsdagar den 3:e februari 2016

Utbildning stod i centrum när ITF delade ut sina automationspriser under Automationsdagarna i början av februari. Det stora priset tilldelades Johan Bengtsson vid Göteborgs tekniska college. Framtidspriset gick till Göran Iraeus på Omniprocess. Båda två har betytt mycket för att sprida kunskap om automation och öka intresset för ämnet.


Johan Bengtsson är en mångsysslare inom automationsområdet, men som en röd tråd genom hans arbete går utbildning och aktiviteter för att öka automationsintresset hos ungdomar.
Möjligheternas värld
Mest känd är han nog för arbetet med ”Bilfabriken” och ”Möjligheternas värld”. Bilfabriken är en liten men verklig utställningsfabrik som med hjälp av riktig automationsutrustning tillverkar leksaksbilar. Kring denna fabrik anordnas en mängd aktiviteter och workshops under samlingsnamnet Möjligheternas värld, där besökarna själva kan prova att arbeta med riktig automationsteknik.
Många har sett Möjligheternas värld på mässor som Scanauatomatic och Underhåll. Men minst lika viktigt är att utställningen turnerat runt södra Sverige, från Karlstad till Malmö, för att ungdomar ska få se automation i verkligheten på hemmaplan, säger Johan Bengtsson.
– Vi vänder oss kanske framförallt till åttondeklassare, men många andra ungdomar, även i lägre åldrar, har fått besöka Möjligheternas värld. Lärare är en annan en viktig målgrupp för vårt arbete, förklarar han.
Men Johan Bengtsson gör mycket mer än Möjligheternas värld. Han har arbetat med att utveckla yh-utbildningar, Yrkesvuxutbildningar liksom fortbildning av grundskolelärare i andra ämnen för att ge dem behörighet i teknik. Han har även deltagit i arbetet med Volvos utbildning Volvosteget och varit referensperson åt Skolverket inför gymnasiereformen 2011.
itf:s Framtidspris gick till Göran Iraeus, säljare på Omniprocess. Men det var inte rollen som säljare som kvalificerade honom för priset utan som utbildare. Han tog för dryga tio år sedan initiativ till att Omniprocess, som säljer mätutrustning, började anordna fortbildningsdagar i mätteknik.
Ville dela med sig
– Vi insåg att vi satt på massor av kunskap och erfarenhet om mätteknik som vi borde dela med oss av, säger Göran Iraeus.
– Det handlade om kunskap som behövs, oavsett om man använder våra produkter eller någon annans. Vi är alltid noga med att inte prata om egna produkter på kurserna.
Verksamheten började 2003 med kurser i flödesmätning. Sedan dess har man utökat utbudet med nivåmätning och mätning av pH och konduktivitet. Vid det här laget har 1 400 personer gått Omniprocess endagskurser.
– Det känns lite märkligt att en person som just fyllt 60 får framtidspriset, konstaterade Göran Iraeus vid prisutdelningsceremonin.
Kunskap är framtid
ITF:s Stora automationspris är på 80 000 kronor, framtidspriset är på 20 000 kronor.

Publicerad 2016-02-10 09:30:16