L

Atexklassad ventil håller läget vid signalfel

422 is är en Atex-
klassad proportionalventil från imi Precision Engineering. Ventilen är en så kallad failfreeze-ventil, som behåller läget om styrsignalen faller bort. Eftersom ventilen är Atexcertifierad kan den användas i explosionsfarlig miljö men kan den också leda brännbara gaser. Det innebär att den kan använda den styrda gasen istället för separat tryckluft för regleringen. 422 is kan arbeta i temperaturer från –10 till +70 °C och 4 bars tryck.
IMI precision engineering

Publicerad 2016-01-18 10:07:38