L

Ventil med flödesmätare

Ventilerna boa-Control och boa-Control ims förenar tre funktioner i en och samma ventil: avstängning, balansering och flödesmätning. Den viktigaste användningen är hydraulisk balansering i varmvattenburna värmesystem, luftkonditioneringssystem och kylkretsar samt mätning av flödesmängder och temperaturer. I kombination med ett elektriskt ställdon kan ventilen även användas som en helautomatisk regler- och mätventil. Sensorerna för flöde och temperatur kan monteras på två olika sätt på ventilen beroende på användningsområde. Sensorerna till boa-Controls balanseringsventil monteras inte permanent, utan sätts fast på ventilhuset med en magnetanslutning. boa-Control ims har sensorer permanent anslutna på ventilen.
KSN Mörck

Publicerad 2016-01-14 09:23:05