L

Kalibreringstjänster för stora moment och krafter

HBM:s laboratorium i tyska Darmstadt har införskaffat en maskin för kalibrering av momentgivare upp till 400 kNm. Därmed kan laboratoriet kalibrera givare för moment mellan 0,5 Nm och 400 kNm både medurs och moturs. Bevisad mätosäkerhet är 0,1 procent. Laboratoriet kalibrerar givare även från andra tillverkare än HBM. Kalibreringen tar vanligtvis två till tre veckor. Bokningen sker genom HBM:s lokalkontor.
HBM

Publicerad 2016-01-12 09:14:10