L

Forskningspengar till nya produktionsverktyg

 


Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, beslöt den 10 november att tilldela finansiella medel till produktionsforskning, rapporterar SSF. Forskningen kommer att bedrivas  inom områdena robotik, additiv tillverkning, data, elektronik och material inom programmet "Generiska metoder och verktyg för framtida produktion". Forskarna kommer att dela på 250 miljoner kronor.

Det handlar om åtta rambidrag på 23-35 miljoner kronor (fördelat under fem år) som nu beviljats. Syftet är att l öka samarbete mellan akademi och industri, understryker SSF.
Produktionsmetoder
– Vi stöttar utveckling av kommande generationers produktionsmetoder som gör Sverige världsledande. Projekten representerar tvärvetenskap och bredd mellan deltagande universitet, forskningsinstitut och företag,säger  Lars Hultman, vd för SSF i en komentar.
Totalt inkom 59 ansökningar. Andelen beviljade projekt med kvinnliga huvudsökande blev högre än andelen kvinnliga sökande.

Publicerad 2016-01-11 08:02:50