L

Industrin tror på vändning år 2016

Foto: Dagmar Zitkova 47 procent av underleverantörerna förväntar sig en ökad orderingång. Foto: Dagmar Zitkova 47 procent av underleverantörerna förväntar sig en ökad orderingång.

– Adjö till ett stormigt och svagt 2015, nu välkomnar vi 2016 – det är då det vänder för svenska underleverantörer, skriver Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf i sin senaste konjunkturrapport, Underleverantörsbarometern, som presenterades på Elmia Subcontractor.
Ökar omsättning
Så mycket som 70 procent av underleverantörer budgeterar för en omsättningsökning 2016. Inför 2015 var de bara 63 procent i. Även i innevarande kvartal ser det ljusare ut.
– Vi märker helt klart en mycket starkare tilltro på framtiden, säger Anders Ekdahl.


– År 2015 tog aldrig riktig fart, ett stillastående år som präglats av en avvaktande känsla. Instabil omvärld och en osäkerhet om vad den svenska politiken gör för företagandet har skapat flera frågetecken. Tack vare en stark fordonssektor och ökat intresse för industrin syns en ljusning för 2016.
47 procent av underleverantörerna förväntar sig en ökad orderingång jämfört med 41 procent under tredje kvartalet. Anders Ekdahl påpekar också att debatten om Industri 4.0 har lyft fram industrins betydelse även här i Sverige vilket gav positiva effekter. Därför finns det nya möjligheter  för svensk industri i framtiden.
Tar hem produktionen
Produktion kommer tillbaka från lågprisländer, främst med kvalitet som argument. 26 procent av de tillfrågade tror på att produktionen flyttar till Sverige mot 16 procent som tror att den flyttar ut.
– Svensk industri är konkurrenskraftig, inte minst tack vare en hög automationsgrad. Företagen blir effektivare och skapar fler och mer kvalificerade arbetstillfällen skriver Sinf i senaste konjunktursrapporten

Publicerad 2015-12-30 09:02:24