L

Industriell IT och automation ökar kraftigt i Sverige

Foto: Dagmar Zitkova Mathias Lewén  från Bybrick i Västerås (t v) samtalar med Mikael Klintberg under en konferens om virtual reality, arrangerad av Sicks i Västerås.. Foto: Dagmar Zitkova Mathias Lewén från Bybrick i Västerås (t v) samtalar med Mikael Klintberg under en konferens om virtual reality, arrangerad av Sicks i Västerås..

Omsättningen inom industriell it och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, rapproterar Automation Region.
Kartläggning
De hänvisar till en kartläggning som de nyligen genomförde tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet Piia (Processindustriell it och Automation), Sics Swedish ICT och Stockholm Business Region.


– Det är en rejäl ökning i jämförelse med den förra rapporten från år 2009. Då beräknades omsättningen till 50 miljarder kronor, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region.
–  De branscher som står för den största delen av omsättningen inom industriell it och automation är tillverkning och industri (leverantörer av utrustning och system) med 43 procent, partihandel med 31 procent samt teknisk konsultverksamhet med 10 procent.
Riktade insatser
Resultatet av kartläggningen ska fungera som ett underlag för riktade insatser med målet att stärka industriell it och automation inom samtliga branscher.
Omsättningen har beräknats med hjälp av offentliga uppgifter från ett stort antal svenska företags årsredovisningar (för år 2013). Det statistiska underlaget har även kompletterats med telefonintervjuer och uppgifter på företagens hemsidor.
– Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Mälardalsregionen står för nästan 70 procent av den redovisade omsättningen på drygt 70 miljarder kronor.

Publicerad 2016-01-05 08:00:18