L

Regulator för vattenburen uppvärmning

Ouman S203 är en värmeregulator för vattenburna uppvärmningssystem med två värmekretsar och en tappvarmvattenkrets. Enheten som är förprogrammerad kan användas både vid ersättningsinstallationer där det gamla styrsystemet behöver bytas ut och för användning i nyinstallationer. Kommunikationsgränssnittet är Modbus rtu som kan kompletteras med det Ethernetbaserade Modbus tcp. Enheten kan fjärrstyras genom det molnbaserade scadasystemet Ounet, som nås via en webbläsare.
Ouman

Publicerad 2015-12-22 10:14:18