L

Minskar kostnaderna för vakuum

Foto: SMC Pneumatics KSB:s läckagefria pump Ecochem Non-Seal Foto: SMC Pneumatics KSB:s läckagefria pump Ecochem Non-Seal

Sugkoppar används för att lyfta och flytta föremål. Det vakuum som behövs skapas oftast med ejektorer som förbrukar lika mycket luft oavsett om man uppnått rätt vakuumnivå eller inte. smc:s vakuumenhet zk2 minskar driftkostnaderna med upp till 90 procent genom att tryckluften stängs av när önskad vakuumnivå uppnåtts. Detta minskar tryckluftsförbrukningen till ett minimum under transporten. Som en bonus sänks ljudnivån.
SMC Pneumatics

Publicerad 2015-12-11 13:04:21