L

Mäter längd och hastighet hos objekt i rörelse

VLM 320 är ett beröringsfritt instrument från Astech som mäter längd och hastighet hos objekt i rörelse. Mätområdet går till hastigheter på 50 m/s respektive avstånd  till 170; 185 eller 240 mm. Mätosäkerheten är ±0,025 procent.
Tillquist

Publicerad 2015-11-12 09:40:31