L

Robot arbetar tillsammans med människor

Foto: Universal Robots Foto: Universal Robots

Universal Robots ur3 är en bordsrobot för lätta monteringsarbeten, lödning, limning, skruvning, målning, plockning och placering. ur3 väger 11 kg och kan bära en nyttolast på 2,99 kg. Räckvidden är 50 cm och repeterbarheten 0,1 mm. Roboten är sexaxlig och har 360-graders rotation på alla handledsrörelser.

Den kan begränsa kraften om roboten kolliderar med något, exempelvis en människa. Som standard är kraftgränsen 150 N, men den kan justeras ner till 50 N.

Publicerad 2015-11-13 09:06:43