L

Uppdrag till Energimyndigheten: ta fram ny strategi för solel

Foto: Teknodetaljer Verkstadsföretaget Tekno Detaljer i Järfälla utanför Stockholm är ett exempel på en industri  som har installerat en stor solpanelsanläggning på sitt tak för att sänka behovet av köpt el. Foto: Teknodetaljer Verkstadsföretaget Tekno Detaljer i Järfälla utanför Stockholm är ett exempel på en industri som har installerat en stor solpanelsanläggning på sitt tak för att sänka behovet av köpt el.

Energimyndigheten gör nu en utryckning när det gäller insamling av förslag på hur användningen av solel kan ökas. Bakgrunden till denna satsning är regeringens uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Detta är i sin tur en del av satsningen på förnybar energi.


Bara förnybart
– På sikt ska Sverige ha 100 procent förnybar energi. I arbetet för att nå denna målsättning måste vi ta vara på alla möjligheter och det är därför vi behöver en strategi för hur vi ska främja användningen av solceller. Vi behöver även fundera över vilken roll solel kan spela i det framtida energisystemet, tillsammans med andra energislag och energitekniker, skriver energiminister Ibrahim Baylan i en kommetar till regeringens initiativ.
Strategin ska identifiera de insatser som kan göras redan på kort sikt. Ambitionen är att underlätta en utbyggnad och hitta vilka hinder som finns för utbyggnaden av solel.
Bland annat ska Energimyndigheten ta fram ett förslag till hur en heltäckande statistik för installation av solceller och tillförsel av el från solceller ska kunna tas fram.

Publicerad 2015-10-29 14:45:44