L

Nytt signalsystem för Malmbanan

Foto: Dagmar Zitkova LKAB har gjort stora investeringar i nya vagnar och lok som körs på Malmbanan för att klara en expansion från dagens 27 miljoner ton per år till 37–40 miljoner ton omkring år 2018. Foto: Dagmar Zitkova LKAB har gjort stora investeringar i nya vagnar och lok som körs på Malmbanan för att klara en expansion från dagens 27 miljoner ton per år till 37–40 miljoner ton omkring år 2018.

Den högtrafikerade Malmbanan har planerats som premiärsträcka i Trafikverkets 20-årsprojekt för det nya signalsystemet ERTMS  med start år 2018. Efter påstötning från LKAB blir det nu först 2020 eller 2021, rapporterar Alexander Kristoffersson på tidningen Transportnytt. – Vi har haft en bra dialog med projektledningen både vid norska Jernbaneverket och svenska Trafikverket, säger lkabs logistikchef Anders Björnström. Vi beskrev att det skulle vara en katastrof för oss. Det mest väsentliga är bortfallet av loken  eftersom vi ska upp så kraftigt i volym. 

LKAB har på senare år gjort stora investeringar i nya vagnar och lok för att klara en expansion från dagens produktion på kring 27 miljoner ton per år, till cirka 37–40 miljoner ton omkring 2018. Att installera ombordutrustningen för ERTMS på de 34 nya dragenheterna – vilka kör parvis som 17 extra starka lok – skulle kunna ta veckor eller månader för var och en, enligt Anders Björnström.

– Dels har ERTMS-utrustningen en kostnad, men det mest väsentliga för oss är bortfallet av loken. Eftersom vi ska upp så kraftigt i volym har vi inte råd att avvara lok för installation av ERTMS utrustningen. I den ursprungliga planen skulle det drabba oss hårt, säger Anders Björnström.

Loken kallas Iore (som betyder järnmalm) och är kanske världens starkaste eldrivna loktyp. De är tillverkade av Bombardier men nu ligger tillverkningen av dem nere i avvaktan på nästa produktgeneration, som ska vara leveransklar 2019 eller 2020, enligt Anders Björnström.

– Den här typen av lok är ingen hyllvara. Därför har vi den flotta vi har i dag och måste nu avvakta den nya generationen. Därför är det extra känsligt för oss att avvara lok, säger han.

I och med Trafikverkets nu aviserade framskjutning för Malmbanans ERTMS-övergång till tidigast 2020 bedömer Anders Björnström att installationen av ombordutrustningen kommer att kunna göras i samband med annat planerat större underhåll av loken. Det innebär att de inte behöver avvaras lika mycket som annars.

Trafikverket planerade för Malmbanan som första ERTMS-sträcka för att signalsystemet där är det äldsta i Sverige, i huvudsak är mer än 45 år gammalt.

– Vi positiva till att byta till ERTMS för vi tror vi kan köra effektivare, säger Anders Björnström.

– Däremot var vi negativa till att Malmbanan, som är tyngst belagd, blir den första banan som man inför det på.

Är ni rädda för barnsjukdomar?

– Lite grann. Det är att ta för stor risk med våra transporter.

LKAB säger sig stå för omkring en tredjedel av Sveriges samlade godstransporter på räls. Varje tåg som företaget drar längs Malmbanan kan omfatta 6 800 ton last. Transporterna låter sig inte lätt ersättas med lastbil eftersom det skulle krävas tusentals varje dag.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2015-06-15 08:00:50