L

Valmet har köpt division Process Automation från Metso

foto: Valmet – Vi välkomnar de ca 1 600 nya kollegorna till Valmet, säger Pasi Laine. foto: Valmet – Vi välkomnar de ca 1 600 nya kollegorna till Valmet, säger Pasi Laine.

Valmet har förvärvat Metso Process Automation Systems, meddelar Valmet i en kommuniké. Affären är värd 3,2 miljarder kronor och annonserades ut tidigare i år. Nu har den blivit godkänd av europiska konkurrensmyndigheterna.
Metso Automation sysselsätter uppemot 1 600 personer och nettoomsättningen för år 2013 uppgick till totalt  2 770 miljoner kronor.
Fokuserar om
För Metso är avyttringen av Process Automation Systems en del av deras strategi som innebär omfokusering  från papper- och massaindustrin till gruv-, olje- och gasindustrin.
– Genom förvärvet av Process Automation Systems från Metso kommer Valmet att bli ett teknik- och serviceföretag med en komplett automatiseringsportfölj, säger Pasi Laine, vd och koncernchef för Valmet i en kommentar till affären.


– Vi har omkring 1 500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. Bara i Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och FoU-enheter här.De största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall. Förvärvet kommer att hjälpa Valmet att stabilisera verksamheten och förbättra lönsamheten.
Står för sig själv
Automation är Valmets fjärde affärslinje och verksamheten levererar processautomation, informationshanteringssystem och tjänster till massa- och pappersindustrier, samt till energiföretag och andra tillverkningsindustrier. Förvärvet gör att Valmet nu på ett bättre sätt kombinerar teknik för papper-, massa- och kraftproduktion och kan även erbjuda servicetjänster.  
– Affären genomfördes enligt vår plan, och vi välkomnar de ca 1 600 nya kollegorna till Valmet. Vi är nu ett teknik- och serviceföretag med ett fullt automationsutbud. Den unika kombinationen av Valmets teknik, processkunskap och automation skapar goda möjligheter att föra våra kunders verksamhet framåt, säger Pasi Laine.
– Vår service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt teknikutbud omfattar hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper samt för kraftverk med produktion av bioenergi, säger Pasi Laine.
Valmets nettoomsättning var drygt 23 miljarder kronor under år 2014. Företaget har  12 000 medarbetare runt om i världen. Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland, och Valmet är noterat på  Nasdaq omx och på Helsingforsbörsen.

Publicerad 2015-06-04 08:26:46