L

Ensam är sällan stark

Foto: Bengt Alm – Automationsleverantörerna behöver  ta ansvar, på samma sätt som Microsoft tvingades ta hoten mot Windows på  allvar. Foto: Bengt Alm – Automationsleverantörerna behöver ta ansvar, på samma sätt som Microsoft tvingades ta hoten mot Windows på allvar.

Elaka tungor menar att industrins it-tekniker lever i en skyddad verkstad. Eller har i alla fall länge levt i en; skyddade från virus, maskar, hackerattacker och allt vad hemskheterna på nätet heter. Produktionens datorsystem har varit så speciella att man sluppit undan det som drabbar Windows eller Android. Dessutom har styrsystemen befunnit sig i egna nätverk avskurna från Internet.
Men den tiden är förbi. Dagens industrisystem baseras på allmänt spridda operativsystem och är nästan alltid kopplade till Internet. Yrvaket har industrin  nu börjat inse att man borde göra något åt säkerheten i produktionens it-system, men särskilt långt har man inte kommit. Det påvisades tydligt av tidningen Dagens Nyheter i höstas. Tidningen kunde
beskriva hur lätt det är att hacka sig in i både industridatorer, kraftverk och system för fastighetsautomation.Att produktionen tar alltför lätt på it-hoten har förstås flera orsaker. Men en viktig faktor verkar vara en variant på det gamla talesättet att ensam är stark. En tveksam levnadsregel som leder till att företagens produktionsavdelningar håller problemen med it-säkerheten för sig själva.
Utåt vill ingen skylta med att företaget drabbats av it-attacker. Allra minst inför kollegor i branschen. Begripligt, men hör man inte om andra som drabbas, kan man förledas att tro att riskerna är ganska små. Och pratar ingen om problemet, kan man ju absolut inte lära av varandra.
Nog borde det gå att hitta former för informationsutbyte om säkerheten. Det kan handla om att företagen lär sig samarbeta med varandra – eller åtminstone tala om saken. Troligen behöver automationsleverantörerna också ta ett större ansvar, på samma sätt som Microsoft till slut tvingades ta hoten mot Windows på allvar. Inte som en tjänst utan genom att helt enkelt göra Windows säkrare.En intern variant av ensam är stark är att produktionsavdelningarna helst undviker att blanda in företagets it-avdelning: ”Vi sköter det här själva, de sysslar bara med administrativa system och förstår inte våra krav och speciella villkor.” Och visst har produktionens datorsystem speciella krav på sig, men samtidigt har it-avdelningen en enorm erfarenhet av de hot och risker som de generella datorsystemen varit utsatta för i decennier.
Ska man vara ärlig, har kanske inte it-avdelningen alltid haft så stort intresse av produktionssystemen heller. Troligen är det ändå lättare för it-avdelningens tekniker att begripa sig på produktionens system än att produktionstekniker ska ta igen all den kunskap som it-teknikerna samlat på sig under decennier. Visst, det kräver god vilja från alla berörda, men omöjligt kan det inte var
Dag Toijer

Publicerad 2015-02-25 07:09:10