L

Tryckgivare för dispensering i små doser

Flowplus 16 är en vätsketryckgivare för dispensering av små doser, vid påfyllning och mätning. Givaren kan användas tillsammans med många olika vätskor inklusive enzymer, läkemedel, bläck, lim, kolväten och starkt frätande vätskor. Den kan arbeta med flödeshastigheter upp till 100 ml/min, tryck på 1 600 kPa och temperaturer mellan +15 och
45 °C. Flowpuls 16 är fda-kompatibel och kan därmed användas inom livsmedelsberedning, biokemiskt arbete, läkemedelsindustrin och genteknik.
Diatom

Publicerad 2015-02-27 12:42:13