L

Bromsar håller i oljeplattformen

foto: Wichita Clutch Plattformar hålls fast i en viss position under en längre tid genom ett förtöjningssystem som omfattar ett antal vinschar och bromsar som kontrollerar förtöjningskablarnas längder. foto: Wichita Clutch Plattformar hålls fast i en viss position under en längre tid genom ett förtöjningssystem som omfattar ett antal vinschar och bromsar som kontrollerar förtöjningskablarnas längder.

Wichita Clutch har utvecklat ett nytt, dubbelverkande, vattenkylt, dynamiskt bromssystem för havsbaserade borrplattformar, rapporterar Wichita Clutch i en kommuniké. För att hålla fast plattformen i en viss position under en längre tid, skapar man ett avancerat förtöjningssystem av vinschar och bromsar som kontrollerar förtöjningskablarnas längder.
Särskilda fartyg transporterar, flyttar och lägger ut upp till 16 ankare. Detta kräver att kraften i förtöjningskablarna och deras längder styrs efterhand som fartyget flyttar sig från plattformen och kablarnas vikt därmed ökas. Varje hörn i plattformen har två förtöjningsvinschar som kräver två sekundära bromsar. En säkrar kabeln statiskt när ankaret har placerats och en slirande broms, som kontrollerar kabelns utmatning.
– Genom att använda de senaste konstruktionsteknikerna har vi utvecklat ett nytt bromssystem som klarar två funktioner samtidigt, skriver Neil Wright, vd för Wichita Clutch i kommunikén.
– Bromsen kan styra utmatningen av kabeln med en typisk hastighet av 40 m/minut med en dragkraft i kabeln på ca 250 ton. När ett ankare har lagts, ut skapar ansättningsfjädern i manövreringsorganet den statiska hållkraften.
I alla bromsapplikationer är det viktigt att bromsen förmår att leda bort den värme som bildas genom friktionen när kabeln sträcker ut sig. Är värmen större än värmeavledningsförmågan, försämras bromsen.
Under utmatningen av förtjöjningskablarna utvecklas en kontinuerlig värmeeffekt på 1 600 kW på grund av det höga momentet i den slirande bromsen. En broms som avleder stora värmemängder har hög tillförlitlighet och längre livslängd. Det innebär att den är mindre och billigare, konstaterar Wichita Clutch.
Kopparskivor används för en effektiv värmeöverföring från friktionsytan till det kontinuerliga kylvattenflödet. Användningen av en avancerad konstruktion av vattenkylmanteln i kombination med kopparslitskivorna ger en exakt stopp/broms-funktion med mycket goda värmeavledningsegenskaper.
Normal industristandard har varit att växelvis använda vattenkylmantlar av gjutjärn och slitskivor av koppar för att avleda de stora värmemängder, som bildas i kabelsträckningsapplikationer med stora krafter. Men i marina miljöer skapar saltkorrosion underhållsproblem som kräver reparation eller byte av vattenkylmantlar av gjutjärn alltför ofta.
För att lösa dessa problem har teknikerna i Wichita utvecklat ett kompositmaterial för de nya vattenkylmantlarna. De har genomgått omfattande belastnings- och livslängdstester för att fastställa deras korrosionsbeständighet i offshore-applikationer.
Men nya material utgör endast en del av den slutliga lösningen. Konstruktörerna ändrade även vattenflödet för att skapa en effektivare värmetransport.
Wichita Clutch är en del av Altra Industrial Motion, en multinationell konstruktör, tillverkare och marknadsförare av produkter för mekaniska kraftöverföring.

Publicerad 2015-01-20 13:30:01