L

Big data öppnar upp för nya affärsmodeller

Foto: Dagmar Zitkova – Med hjälp av big data skapar man realistiska underhållsplaner. Ökad  produktion kräver mer underhåll. Foto: Dagmar Zitkova – Med hjälp av big data skapar man realistiska underhållsplaner. Ökad produktion kräver mer underhåll.

– Internet har blivit accepterat på ett helt annat sätt än tidigare. Från början var vi kanske rädda för att koppla upp oss men så småningom vågade vi och kopplade upp oss privat för att upptäcka att det egentligen inte var så farligt, säger Christer Karlsson, specialist i diagnostik vid Siemens Industrial Turbomachinery.  Nu har även företag och fabriker börjat med att koppla upp sig mot Internet. Säkerhetsmedvetandet har ökat vilket gör att man kunnat skydda sig mot olika intrång.


 – Trenden går mot att allt fler kopplar upp sin anläggning. Det öppnar helt nya möjligheter, säger Christer Karlsson. – Kapaciteten för att generera data ur företagets olika produktions- eller underhålls-system har mångfaldigats. Vi har fått ny teknik som gör  det enkelt att övervaka produktionsutrustningen på ett sådant sätt som vi tidigare inte ens kunnat drömma om. Datakraften har dessutom ökat och vi kan enkelt lagra och berabeta alla insamlade data. Kostnaden för att kunna göra det har samtidigt minskat kraftigt.
 Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång levererar kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Företaget har 2 800 medarbetare, omsätter ca 10 miljarder kronor och är en del av Siemenskoncernen.
Varje år levereras cirka 100 turbiner och varje sådan leverans följs av ett underhållskontrakt. En gasturbin som är i drift genererar enorma mängder av signaler som omvandlas till data.
– Det kommer ut i genomsnitt 7 Tbyte data ur en turbin per år, säger Christer Karlsson.
Hantering av big data har öppnat för nya arbetsmetoder och  helt nya arbetsrutiner och därmed även helt nya affärsmodeller.
– Vi kan idag använda big data för diagnostik och framtagning av underhållsplaner för de olika maskinerna, där underhållsbehovet bättre avspeglar  anläggningens faktiska tillstånd. Det har gjort att vi har kunnat bygga upp helt nya affärsmodeller för gasturbinservice.
Principen är att kunden betalar för servicen enligt vad man faktiskt har producerat i anläggningen. Mindre produktion ger mindre slitage och vice versa, ökad produktion sliter mer och kräver mer underhåll.

Publicerad 2014-12-12 08:05:36